Velkommen

Velkommen til vår hjemmeside. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for time- og reseptbestilling via disse sidene.
NB! Denne tjenesten gjelder også Iveland legekontor!

Vi gjør oppmerksom på at tjenestene koster 6 kroner pr. mottatt SMS, dette er betaling til firmaet som tilrettelegger tjenesten. Bestilling av time og resept kan KUN foretas av personer som har fastlege ved de to legekontorene!
Du finner også en god del informasjon om legesenteret og våre tjenester her. 

 Se menyen over!

Vil du bytte fastlege? Sjekke dine resepter? Sjekke dine vaksiner?

Alt dette kan du sjekke på HELSENORGE!Viktig informasjon

22. oktober 2016 kl. 18:56

Dr P. K. Dalane skal ha permisjon

Per Kjetil Dalane går ut i permisjon den 17. nov -16. Han fortsetter i jobben som kommuneoverlege.

Hans vikar er: Dr. Don Ransi Liyanarachi

Kontortid: tirsd-onsd-torsd-fred

Telefontid: tirsd-onsd-fred: kl 11.00 - 11.30 (381 50120)

10. oktober 2016 kl. 15:33

Dr. Harald Skuland trapper ned og deler liste med Ellen Lynghei

Dr Skuland deler fra 1/10 liste (50/50) med dr Ellen Lynghei.

Det betyr at de 2 legene skal ivareta pasienter på Dr Skuland sin pasientliste.

På sikt vil hun overta Skuland sin praksis ved Vennesla legesenter (5 år)

Ellen Lynghei har vært hos oss i perioder tidligere som vikar og vi er veldig glade for at hun er tilbake igjen.

23. september 2016 kl. 11:32

Ny og strengere førerkortforskrift fra 01.10.16

Fra 01.10.16 kommer det en ny og strengere førerkortforskrift.

Denne pålegger legene å vurdere bl.a alle som får resept på medisin med varseltrekant om de fortsatt kan inneha førerkort.

Bruker du tabletter med en slik varseltrekant, og kjører bil, så ta kontakt med fastlegen din for nærmere informasjon.

 

22. september 2016 kl. 11:07

INFLUENSAVAKSINERING på Vennesla legesenter

Vi tilbyr vaksinasjon mot sesonginfluensa for de som har fastlege her, og som er i en risikogruppe:

UKE 42: mandag 17/10 og onsdag 19/10

UKE 43: mandag 24/10 og onsdag 26/10

Alle dager mellom kl 17.00-20.00 på legesenteret.

Risikogrupper:

- Alle fra og med fylte 65 år

- Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. semester)

  eller med annen tilleggsrisiko (spør legen din)

- Barn og voksne med:

- diabetes(type 1 og 2)

- kronisk lungesykdom (inkludert asthma)

- kronisk lever og nyresvikt

- kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spes. personer  med nedsatt lungekapasitet.

- nedsatt immunforsvar

- svært alvorlig fedme (KMI over 40)

- annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko (spør fastlegen)

I tillegg:

- Helsepersonell med pasientkontakt, husstandskontakter til personer med nedatt immunforsvar og svinerøktere.

Priser: Influensavaksine (Influvac)  kr 150

Det er også mulig å få satt vaksine mot lungebetennelse (Pneumovax) Denne trenger ikke og settes hvert år, men anbefales med 5-10 års intervaller.

Pneumovax kr 250

8. september 2016 kl. 07:49

Fraværsregler for elever i videregående skole

Elever ved videregående skole må legge fram relevant dokumentasjon for å få fraværet unntatt fra fraværsgrensen. Dette gjelder KUN når eleven har mer enn 10% udokumentert fravær.

Skolen vil sende elevene varsel om dette i godt tid. Derfor skal ikke eleven ha attest for fravær før grensen på 10% er nådd.

Skulle eleven trenge medisinsk behandling, bestilles det selvsagt time på vanlig måte.

1. august 2016 kl. 11:41

Dr Karina Vatne-Udø skal ta sykehusåret fra 1. sept -16

Det betyr at hun skal jobbe ved Sørlandet sykehus i 1 år fra 1. september -16.

Hun har fått vikar i denne perioden, og vi har gleden av å ønske Andrea Hansen fra Kr.sand velkommen til oss.

Hun begynner 5. september

Kontordager: Mandag-tirsdag-torsdag-fredag.

tlf tid: tirsd-torsd-fred kl 14.30-15.00 (381 50 120)

29. april 2016 kl. 12:16

Vikar for Dr KS Ruenes

Hilde Kirsebom Løvstakken
er vikar for Dr K.S. Ruenes

Kontortid: mand-tirsd-onsd-torsd.

Tlf tid: mand-torsd kl 13.30-14.00

 

9. februar 2016 kl. 10:45

KJERNEJOURNAL

Dette er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du og helsepersonell har adgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal. Den erstatter ikke journalen som du har hos fastlegen, men utgjør et viktig supplement, særlig i akuttsituasjoner.
Du kan logge inn på Min Helse, eller kontakte dem: 800 43 573 for mer informasjon.

Du kan også sjekke linken over HELSENORGE og finne informasjon om Kjernejournal der.
Vennesla legesenter regner med å kunne bruke dette i løpet av våren 2016.

24. august 2015 kl. 13:27

Samme tlf nr til legevakten i hele landet - 116117

Fra 1. sept blir det lettere å huske tlf nr til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede tlf nr 116117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Det "gamle" tlf nr til legevakten har fortsatt en funksjon, og vil fortsatt virke.

Husk altså:

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

FASTLEGEN din i åpningstiden.

LEGEVAKTEN 116117 når legesenteret har stengt.

113 når det er akutt og står om liv