Senteret sitt bannerbilde

Informasjon før sommerferien

20. mai 2019

- Bestill faste medisiner i god tid før ferien

- Ta blodprøver og andre prøver (som du gjør med faste intervaller) i god tid før legen din har ferie.

- Vi har lavere legedekning og bemanning i sommerferien og råder deg derfor til  kun å bestille time om det er helt nødvendig. Faste "årskontroller" bør vente.

- Det kan til tider bli kø på telefonen pga lav bemanning, og vi råder deg derfor til å logge deg på Helsenorge.no om du ønsker å bestille time eller bestille faste medisiner. Du kan også kommunisere med resepsjonen via E-kontakt.

- I ferietiden vil vi lukke tilgang til å bruke E-konsultasjon, da disse ikke besvares når legen har ferie.

Vi håper på forståelse for dette og ønsker dere alle  en

GOD SOMMER !!

Oversikt over sommerferien for legene

20. mai 2019

Ukene 25-26-27-28

F. B. Rørvik

Ukene 27-28-29-30 

K. V. Udø, T. Horrigmo, S. Vabo, H. Skuland

Ukene 28-29-30-31

K. F. Aamdal og A. M. H. Vik

Ukene 30-31-32-33

K. Styles

 

og litt spredt fordelt har disse ferie:

K. S. Ruenes ukene 26,28,29 og 31

R. A. Burman ukene 28-29-30 og 32

P. K. Dalane ukene 26-27 og 30-31-32

S. A. Soldal ukene 27-28-29 og 31

(i tillegg  har Soldal perm. uke 32-33)

G. Mollestad ukene 27 og 30-31-32

E. Emaus ukene 26 og 29-30

 

 

Brukere av digital dialog må bekrefte sin kontaktinformasjon hver 18 md

26. april 2019

Aktive brukere av digitale dialog tjenester via Helsenorge må hver 18 måned bekrefte sin kontaktinformasjon via en av de offentlige tjenestene som helsenorge.no, altinn.no eller skatteetaten.no. Dersom det går mer enn 18 måneder uten at brukeren bekrefter sin kontaktinformasjon vil brukeren automatisk bli satt som ikke lenger aktiv av Helsenorge. Dette gjør at brukere som en har kommunisert med via digitale tjenester ikke lenger kan kommuniseres med. Brukeren må derfor logge inn på helsenorge.no og bekrefte sin kontaktinformasjon for igjen å bli aktiv på digital dialog-tjenester.

Ønsker du time hos fastlegen?

29. november 2018

Vi kan stort sett garantere at du får raskest time om du benytter deg av vår timebestilling på nett via helsenorge.no.

Du får dessverre ikke påminnelse på time om du ikke har gitt tilgang i helsenorge.no

Dessverre har ikke helsenorge denne tjenesten for de legene som har vikar eller deleliste, men det jobbes iherdig med å få til en løsning.

Slik logger du deg inn:

Søk på nettet på helsenorge eller her på hjemmesiden vår,-  på linken:

HELSENORGE (over her)

Logg inn – velg innloggingsmetode (eks bank id)

Når du kommer inn:

Trykk på navnet ditt øverst til høyre

velg "bruk av helsetjenester og ordninger"

velg "Bruk av HelseNorge"

– hvis det står "Du har full tilgang" er alt OK

 ************************************

Hvis det ikke står "Du har full tilgang":

trykk: "Endre innstillinger"

Endre

Hukk av for "full tilgang"

Får du det ikke til,- ring Helsenorge 800 43 573

 

 

 

Dr Vabo deler liste med dr Soldal

25. oktober 2018

Dr Vabo deler fra oktober pasientlisten sin med dr Soldal. Soldal har vært vikar ved legesenteret tidligere og har også vikariert for Dr Vabo. Han er derfor godt kjent hos oss og vi er veldig glade for at han fortsetter.

Har du dr Vabo til fastlege, så kan derfor være at du får time hos dr Soldal.

Dr Vabo skal fortsette å jobbe tirsdag og torsdag

Dr Soldal skal jobbe mandag, onsdag og fredag.

Derfor får vi god kapasitet hos legene.

Dette må du ha time for

30. august 2018

- Sykemelding

- Forlengelse av sykemelding om du ikke har gjort en avtale med fastlegen din om at han/hun ringer deg.

- Bestilling av A- og B preparater (sterke smertestillende og sovetabletter) om det er en annen lege enn fastlegen som må ordne det,- eller om du ikke har en avtale med legen din om at sekretæren kan ta i mot bestillingen.

- Attester/legeattester ved fravær over 10% i fag på videregående. Du må ha fått varsel fra skolen først.

 

Bestilling av faste medisiner

20. mars 2018

Vi har mange henvendelser i forhold til bestilling av faste medisiner.

Vi vil derfor understreke at når du bestiller, så må du beregne å vente i 1-2 dager før medisinen er klar til å hentes ut på apoteket. 

Vær derfor ute i god tid før du går tom.

Benytt deg gjerne av vår tjeneste på helsenorge.no

Digital sykemelding - faktura

21. februar 2018

De fleste har nå anledning til å hente ut sin sykemelding digitalt. Du betaler for denne når du er til time hos legen.

Har du avtalt at legen ringer deg om du trenger forlengelse av sykemeldingen, så vil det komme gebyr på fakturaen for denne tjenesten, men da slipper du å betale for timen.

Vanlig praksis er at du alltid må ha time for å få sykemelding.

Har du frikort - men får regning i posten?

8. november 2017

Da kan det være at det er regning for undersøkelser du har tatt som EKG (hjerteundersøkelse), spirometri (pusteprøve) eller kanskje annet utstyr/bandasjer.

Disse utgiftene dekkes ikke av frikortet.

Journaltilgang mellom legene på legesenteret

14. desember 2016

All behandling av helseopplysninger skal være i samsvar med strenge krav til taushetsplikt og personvern. Opplysningene skal ikke tilflyte uvedkommende. Det er bare de som trenger det, som skal få se og bruke opplysningene.

Vennesla legesenter har felles journalsystem mellom legene som jobber her. Dette er for å gi deg god flyt i de tjenester du trenger, og best mulig effektiv helsehjelp.

Fraværsregler for elever i videregående skole

8. september 2016

Elever ved videregående skole må legge fram relevant dokumentasjon for å få fraværet unntatt fra fraværsgrensen. Dette gjelder KUN når eleven har mer enn 10% udokumentert fravær.

Skolen vil sende elevene varsel om dette i godt tid. Derfor skal ikke eleven ha attest for fravær før grensen på 10% er nådd.

Skulle eleven trenge medisinsk behandling, bestilles det selvsagt time på vanlig måte.

KJERNEJOURNAL

9. februar 2016

Dette er en ny elektronisk tjeneste som inneholder viktige opplysninger om helsen din, som både du og helsepersonell har adgang til. Blir du akutt syk, har helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysningene i din kjernejournal. Den erstatter ikke journalen som du har hos fastlegen, men utgjør et viktig supplement, særlig i akuttsituasjoner.
Du kan logge inn på Min Helse, eller kontakte dem: 800 43 573 for mer informasjon.

Du kan også sjekke linken over HELSENORGE og finne informasjon om Kjernejournal der.