Dr Vabo deler fra oktober pasientlisten sin med dr Soldal. Soldal har vært vikar ved legesenteret tidligere og har også vikariert for Dr Vabo. Han er derfor godt kjent hos oss og vi er veldig glade for at han fortsetter.

Har du dr Vabo til fastlege, så kan derfor være at du får time hos dr Soldal.

Dr Vabo skal fortsette å jobbe tirsdag og torsdag

Dr Soldal skal jobbe mandag, onsdag og fredag.

Derfor får vi god kapasitet hos legene.