Ukene 25-26-27-28

F. B. Rørvik

Ukene 27-28-29-30 

K. V. Udø, T. Horrigmo, S. Vabo, H. Skuland

Ukene 28-29-30-31

K. F. Aamdal og A. M. H. Vik

Ukene 30-31-32-33

K. Styles

 

og litt spredt fordelt har disse ferie:

K. S. Ruenes ukene 26,28,29 og 31

R. A. Burman ukene 28-29-30 og 32

P. K. Dalane ukene 26-27 og 30-31-32

S. A. Soldal ukene 27-28-29 og 31

(i tillegg  har Soldal perm. uke 32-33)

G. Mollestad ukene 27 og 30-31-32

E. Emaus ukene 26 og 29-30