INFORMASJONSSIDE OM KORONAUTBRUDDET

Vi vil på denne informasjonssiden tilstrebe å gi kvalitetssikret informasjonen om koronautbruddet samt informasjon om mer lokale forhold for Vennesla samt for Legesenteret. 

Vi viser alltid til Folkehelseinstituttet sine anbefalinger og informasjonsside for nasjonaleføringer for håndtering av koronautbruddet.

Mye av informasjonen på denne siden vil også være tilgjengelig på Vennesla kommune sine nettsider

 

Se hvilke råd som gjelder for din situasjon i forhold til eventuell smitte med Koronavirus

 

Information on Corona in different languages

REGLER FOR KARANTENE OG HJEMMEISOLERING

Meld fra ved mistanke om koronavirus

Folkehelseinstituttet (FHI) ber personer som mistenker at de er smittet med coronavirus, kan selv registrere symptomene i et skjema på nettet.

"Hensikten med denne løsningen er å gi helsemyndighetene en bedre oversikt over utbredelsen av smitte og dermed også kunne bidra til å håndtere utbruddet. Vi setter stor pris på at alle som har symptomer som kan være koronavirus som hoste, pustebesvær eller feber melder fra om dette" 

sier overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet.

TEST PÅ KORONAVIRUS

Oppdatert 7/1-21

Nye kriterier for testing vil bli oppdatert

FHI nettsider; testkriterier

 

Hvem testes?

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 hos personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller vurdert av lege som mistenkt covid-19, i prioritert rekkefølge: 

Nye testkriterier

 

Nå er det indikasjon for å teste alle for SARS-CoV-2 dersom de har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, eller dersom lege mistenker covid-19. Det er fortsatt en prioritert liste. 

Testplikt for innreisende fra 2. januar 2021

Regjeringen har innført plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge innen 24 timer etter ankomst, dette gjelder også norske statsborgere. Mer informasjon: Innreisekarantene ved ankomst til Norge 

Følgende bør testes*:  

  1. Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19

  2. Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19 som nærkontakt ** 

  3. Personell på sykehjem***

  4. Andre grupper etter vurdering av lege. 

  5. For å forkorte innreisekarantene****

  6. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg. 

Les mer: risikogrupper og deres pårørende

Hvem bør ikke prioriteres?

  • Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19.

TELEFON 38 15 01 50

©2018 by Vennesla Legesenter. Proudly created with Wix.com