top of page

TJENESTER

BEST MULIG TJENESTER TIL VENNESLA SIN BEFOLKNING

ØYEBLIKKELIG HJELP /LEGEVAKT

Dersom du trenger rask medisinsk vurdering kan du ringe 116117 for å komme til din lokale legevakt.

Trenger du akutt medisinsk hjelp ringer du 113.

Legevakten i Vennesla er lokalisert i 1. et i Helsehuset Sentrumsvegen 41.

Fra kl 08-16 fungerer tilbudet som ØH hjelp for legesenteret. 

Fra kl 16 -23 er det Vennesla Legevakt

screenshot 5.png

SÅRTEAM

Vi er så heldige at flere av våre ansatte har spesialisert seg på sårbehandling.

Har du kroniske eller kompliserte sår, vil du blir fulgt opp av disse.

screenshot 6.png

DIABETESSYKEPLEIERE

Vi har diabetessykepleier ved Vennesla legesenter og du kan få time hos dem onsdag formiddag.

Du som har fått diabetes kan få opplæring/informasjon:
- nyoppdaget diabetes
- kosthold/mosjon/vektreduksjon
- oppstart med insulin
- blodsukkermåling

screenshot 7.png

BEINSKJØRHET

Aclasta er godkjent for behandling av benskjørhet hos menn, og hos kvinner som er ferdig med overgangsalderen.
Aclasta gies intravenøst 1 gang pr år av sykepleier ved legesenteret. Prosedyren tar ca 30 minutter.
Det er ikke alle som kan få denne behandlingen, men er du interessert, så snakk med fastlegen din.

screenshot 8.png

ALLERGIVAKSINASJON

Vi tilbyr allergivaksinasjon til pasienter som er i vedlikeholdsfasen (dvs de som er ferdig oppvaksinert hos spesialist) Tilbudet gjelder de som har fastlege på Vennesla legesenter eller på Iveland legekontor
Allergivaksinasjon er aktuelt for deg som
- Opplever symptomene på allergi som svært plagsomme, og der medisiner ikke hjelper tilstrekkelig,- har høysnue og begynnende plager med lungene (hoste/tetthet) eller har bivirkninger av allergimedisinen

screenshot 8.png
 KOLS & ASTMA
-VEILEDNING OG OPPFØLGING

Helsesekretær har 1 veiledningdag pr uke der hun tar i mot pasienter.

Her får pasientene tilbud om opplæring og oppfølging. Helsesekretær har en samtale på 60 min første gang og deretter oppfølgingstimer på 30 min.

Du får en behandlingsplan, lærer gode teknikker for bruk av innhalasjonsmedisinen, evnt opplæring i målinger du kan gjøre selv hjemme o.s.v.

Mange opplever dette tilbudet som et nyttig supplement til timen hos legen.

bottom of page