INFORMASJONSSIDE OM KORONAUTBRUDDET
KORONATEST

Vi tester nå alle som bor eller jobber i Vennesla Kommune med luftveissymptomer for Korona. 

For å bli satt opp til test tar du kontakt med

Legevakten på TLF 116117 

(må befinne deg fysisk i Vennesla Kommune)

INFORMASJON FRA LEGESENTERET

Den siste tiden har vi hatt redusert aktivitet på legesenteret. 

Det er fordi vi har brukt tiden til å forberede oss på at korona pandemien kommer til Vennesla.

 

Nå er vi klare og har derfor bra kapasitet om du ønsker en time. 

Når du ringer, og ønsker vi å bestille time vil vi stille deg noen spørsmål:

 

OBS: 

Har du feber, hoste, er tungpustet eller har magesmerter med diare må du ringe Legevakten. IKKE møt opp. (selv om timen gjelder en kontroll av feks blodtrykket) 

 

Det er dessverre ikke mulig å booke time på nett fordi vi er nødt å stille deg noen spørsmål.    

Om du ikke har slike hensyn å ta: Ring oss, så setter vi opp en time.  


Mvh

Inghild Lund Aamli

Daglig leder

Vennesla legesenter AS

ENDREDE RUTINER VED VENNESLA LEGESENTER SAMT VENNESLA OG IVELAND LEGEVAKT

I forbindelse med Koronautbruddet har vi måttet legge om rutiner og drift ved legesenteret. 

VED LUFTVEISINFEKSJON OG LUFTVEISSYMPTOMER;

hoste, feber, tungpust ++

For å begrense Koronasmitten er det viktig at du sier i fra til oss om du har hoste, feber og/eller tungpust. 

Dette gjelder om du ønsker å bestille  time, eller om du allerede har en time, og i forkant av denne får disse symptomene.

RING 381 50 150

Da kan vi veilede deg videre.

  • Flere leger tilbyr nå videokonsultasjoner. Dette kan ordnes ved å ringe inn til legesenter eller sende melding på helsenorge.no

  • Noen fastleger kan i perioder være vanskelig å få time til da dei er har endret arbeidsoppgaver i forbindelse med bekjempelse av Korona

  • Dersom du har vanlig kontroll, kan vi flytte timen

  • Dersom behov for undersøkelse får du veiledning om oppmøte

Vi ber om forståelse for at det kan være lang ventetid på telefon.

VENNESLA OG IVELAND LEGEVAKT

Det er etablert egen Luftveisklinikk ved Legevakten.

Dersom du har luftveissymptomer vil du bli tatt imot der, selv om problemstillingen ikke er primært luftveissykdom.

Dersom du har time ved Luftveisklinikken er det er viktig at du blir ventende i bilen til legevakten ringer deg når det er klart for å motta deg på luftveisklinikken. 

Dette er viktig på grunn av smittevask mellom pasienter samt unngå flere syke i samme lokaler

NYTILSATTE OG ENDRINGER VED LEGESENTERET

Det har blitt ansatt to nye leger ved Venneslalegesenter.

Dette er Tone Aske Dale og Hanne Nuland.

Dersom du hadde Ole Ruenes som fastlege vil du få henholdsvis få Dale eller Nuland som ny fastlege.

Nuland vil tiltre i midten av mars, Dale vil tiltre mai.

Koronavirus og fraværsdokumentasjon

Ut skoleåret vil elever som har fravær av helsegrunner, slippe å gå til fastlegen for å få

dokumentert fraværet.

Håndteringen av koronaviruset gjør at helsepersonell må bruke kapasiteten sin på de som

trenger det mest.

Vi ber også andre om å ha forståelse for at vi framover har travle dager, slik at det ikke blir bestilt timer/kontaktet legesenteret om det er ting som ikke haster.

E-KONSULTASJONER

Når leger har ferie vil vi stenge tjenesten for E-konsultasjoner. Det vil du merke ved at du ikke får brukt denne tjenesten hos din fastlege.

TELEFON 38 15 01 50

©2018 by Vennesla Legesenter. Proudly created with Wix.com